Loading Evenimente

« Toate Evenimente

  • Acest eveniment a trecut.

Un-hidden Bucharest

14/10/2018 orele: 12:00 - 14:00

[scroll for EN]

Un-hidden Bucharest te invită să “explorezi orașul prin prisma lucrărilor artistice stradale din spațiul public.”

Descoperă cei 7 artiști super contemporani invitați să coloreze și să înveselească orașul în cadrul Un-hidden Bucharest, un proiect de regenerare urbană conceput ca o serie de intervenții artistice în spațiul public care au ca scop umanizarea orașului București și promovarea cunoașterii și explorării acestuia prin artă. Ediția II a proiectului de street art Un-hidden Bucharest continuă cu o nouă intervenție artistică stradală realizată de artistul Casele cu ochii închiși (5-14 Oct), turul ghidat al lucrărilor de street art (6 Oct) și instalația stradală realizată de John Dot S. (14 Oct).

CE?
Cea mai recentă intervenție din cadrul proiectului Un-hidden Bucharest îi aparține lui Livi Po care a desenat una dintre fațadele magazinului Dizainăr. Muralul este super colorat, plin de viață cu un mesaj care te invită să zâmbești. Sâmbătă 29 Septembrie, a avut loc atelierul de street art în care am învățat de la John Dot S. să realizăm un desen cu 6 straturi de culori diferite utilzând șabloane, tehnică cunoscută sub numele de stencil.

După o săptămână (17 – 24 Sept) intensă de lucru, cu peste 70 de ore desen însumate, iZZY iZVNE și Bboy Vean au dus cu bine la capăt un mural de mari dimensiuni în care te poți pierde în șase lumi diferite, portaluri către lumină și întuneric, care coexistă în echilibru. Pe cele 6 spirale încadrate în cartușele calcanului se desfășoară poeziile “Rondelul cariatidelor” de Ancuța Clim, “Ctrl+S” de Alexandra M. Păun și “Replici dintr-un film distrus” de Vasile Leac, înscrise în cadrul Open Call-ului POEM CAPITOL

Recent, Pisica Pătrată a înghesuit cu atenție o mulțime de personaje pufoase și zbârlite, într-o scenă tensionată, de unde te urmăresc cu priviri înmărmurite. Tot în cadrul proiectului Un-hidden Bucharest am explorat cu Maria Bălan arta ca mijloc de regenerare urbană cu ajutorul unui atelier de street art pentru copii, menit să stârnească interesul și implicarea în viața orașului.

Citește mai departe și descoperă mai multe informații despre intervențiile artistice stradale, cele 2 ateliere de street art pentru copiii, concursul de fotografie de street art și 2 tururi ghidate la care te invităm să participi.

CUM?
Iată programul activităților proiectului Un-hidden Bucharest II, ediția 2018.

📸 Concurs de fotografie de street art
11 Septembrie – 4 Octombrie
Instagram și feeder.ro

Folosește hashtagul #unhiddenromania pe Instagram pentru fotografiile tale în care ai surprins street art interesant din orice loc din România și află cum poți participa la concurs.

🔴 IZZY IZVNE – câștigătoarea apelului deschis
17 – 24 Septembrie // 15:00 – 19:00
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, bd. Schitu Măgureanu nr. 9, București

😺 Pisica Patrata – intervenție artistică
21 – 23 Septembrie
Spatiul M60, Strada C.A. Rosetti nr. 3, București

📐 Maria Bălan – atelier pentru copii (stickere imprimate prin tehnica linogravurii)
22 Septembrie 2018 // 12:00 – 14:00
Spațiul M60, C.A. Rosetti nr. 3, Bucharest

🎨 Livi Po Murals & Lettering – intervenție artistică Smile
27 – 30 Septembrie // 18:00 – 19:00
Dizainăr, Strada Puțul cu plopi nr. 17, București

🧤 John Dot S. – atelier de stencil pentru copii
29 September 2018 // 14:00 – 16:00
Dizainăr, Puțul cu plopi nr. 17, București

🗺 Paul Dunca – tur alternativ ghidat
2 Octombrie
București

🏠 KSELEQOQYNQYSHY (Casele cu Ochi Închiși) – mural
5 – 14 Octombrie // 14:00 – 16:00
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, UB, bd. Schitu Măgureanu nr. 9, București

🗺 Open Doors – Travel Outside the Box – tur alternativ ghidat
6 Octombrie // // 15:00 – 17:00
Piața 21 Decembrie 1989 (Universitate – „La fântână”)

💬 John Dot S – instalație stradală SENS + DIY stencil workshop
14 – 17 Oct 2018 // 15:00 – 17:00
CNDB – Sala Omnia, Cristian Popișteanu nr. 3, București

DE CE?
pentru a spori sentimentul de apartenență și identitate prin redescoperirea și apropierea afectivă a locuitorilor de oraș și artă, în spațiul public;
în București și în România, în general, există brownfields – zone cu clădiri scoase din uz => scad calitatea spațiului public și implicit a vieții;
arta are capacitatea de a umaniza spațiul public, sporind dialogul și co-participarea;
există deja o serie interesantă de inițiative culturale și intervenții artistice independente care sporesc calitatea spațiului public în București.
prima ediție a proiectului a activat spații interesante sau uitate, cum sunt Sala Omnia, Lente, Cinema Marconi, alături de artiști remarcabili – Pisica Pătrată, Sorina Vazelina și Primitiv Print, Skinny Bunny, Paul Dunca, VJ VLC, producând un traseu ghidat și o hartă online și print, cu 22 de intervenții artistice independente în spațiul public.
Obiective proiectului

atragerea unor noi categorii de public și sporirea implicării acestora în co-crearea spațiului public ca spațiu cultural comun, cu ajutorul a două apeluri deschise pentru proiecte și producția a 3 intervenții artistice
conștientizarea și sensibilizarea publicurilor vizate față de participarea artei în spațiul public, relevând, prin democratizarea spectrului de activități, potențialul acesteia ca alternativă sustenabilă pentru regenerare urbană.
promovarea creațiilor contemporane locale și susținerea producției artiștilor tineri.

UNDE?
În spațiul public bucureștean, activând publicuri noi și zone inactive sau emergente, dar istoric valoroase, din punct de vedere cultural și social.

CINE?
Proiectul de street art Un-hidden Bucharest este organizată de Save or Cancel, prin feeder.ro, co-finanțat de AFCN. Programul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul programului sau de modul în care rezultatele programului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finanțării.

Organizator: echipa Save or Cancel compusă din Cristina Popa (random) – designer social, editor și manager cultural, și Andrei Racovițan (ubic) – arhitect, editor și manager cultural, alături de public, artiști, colaboratori și parteneri.
Partenerii proiectului: Centrul Naţional al Dansului Bucureşti, Lente, Dizainăr, Revista Zeppelin, IQads, Urban Collectors, Igloo media, Urban Things – Chestii Urbane, România Pozitivă, Revista Atelierul, IQool

Despre Save or Cancel
Din 2008, Save or Cancel este un mediu de comunicare și propagare a artelor și culturii, promovând și facilitând rolul acestora în societatea contemporană.
Programele multidisciplinare auto-inițiate de Save or Cancel au ca scop identificarea oportunităților sustenabile și adaptabile de (re)valorizare a existentului prin proiecte de arhitectură, culturale și editoriale.

Vizitează pagina proiectului Un-hidden Bucharest pentru a fi la curent cu noile activități programate: https://feeder.ro/un-hidden

[EN]

Un-hidden Bucharest II

Un-hidden Bucharest invites you to “explore de city through art interventions in public space.“

Discover 6 super-contemporary artists invited to colour and brighten up the city, during this edition of Un-hidden Bucharest, an urban regeneration project conceived as a series of artistic interventions designed for the public space, co-created with the community, aiming at humanizing Bucharest and promoting its understanding and exploration through art.

WHAT?

The 2nd edition of street art project Un-hidden Bucharest continues with a series of 4 new street interventions made by some of the most loved and active local artists. Over 1,500 of you, the feeder.ro readers, have named Izzy Izvne, from Moldova Republic, the winner of the open call for projects. Because we enjoyed the proposals very much, we decided to award not just an artwork, but three. Soon you have the opportunity to discover the works of Livi Po and John Dot S.

As you already know, Pisica Pătrată is everywhere in Bucharest and Romania, and for some time he travels much and often in neighbouring countries or even at considerable distances, considering that he is just one cat. 😺The future intervention made by Pisica Pătrată marks a building and an emblematic area in Bucharest. Following the article, you can learn more about the street art interventions, the two street art workshops for children with Maria Bălan and John Dot S., the photo contest organized on Instagram and the two guided tours that we invite you to attend.

HOW?
Here are the activities planned for the 2018 edition of Un-hidden Bucharest.

Street Art Photography Contest
11 September – 4 October
Instagram and feeder.ro

Izzy Izvne – Open Call Winner
17 – 24 September // 15:00 – 19:00
Faculty of Sociology and Social Work, Schitu Măgureanu 9, Bucharest

Pisica Pătrată – street art
21 -23 September
Spațiul M60, C.A. Rosetti 3, Bucharest

Maria Ionescu – linocut stickers workshop for children
22 September 2018 // 12:00 – 14:00
Spațiul M60, C.A. Rosetti 3, Bucharest

Livi Po – mural
27 – 30 September // 18:00 – 19:00
Dizainăr, Putul cu plopi 17, Bucharest

John.S – stencil workshop for children
29 September 2018 // 14:00 – 16:00
Dizainăr, Puțul cu plopi 17, Bucharest

Paul Dunca – alternative guided tour
2 October
Bucharest

KSELEQOQYNQYSHY (Casele cu Ochi Închiși) – mural
5 – 14 October // 14:00 – 16:00
Faculty of Sociology and Social Work, Schitu Măgureanu 9, Bucharest

Open Doors – Travel Outside the Box – alternative guided tour
6 October // 15:00 – 17:00
Piața 21 Decembrie 1989, Bucharest

John Dot S – street art installation + DIY stencil workshop
14 – 17 Oct 2018 // 15:00 – 17:00
CNDB – Sala Omnia, Cristian Popișteanu 1, Bucharest

WHY?
to increase the sense of belonging and identity through the inhabitants’ rediscovery and affective connection of and with the city and art, in public spaces;
Bucharest and Romania, in general, is plagued with brownfields – areas with abandoned buildings which decrease the quality of public space and implicitly of life;
art has the ability to humanize public space, enhancing dialogue and co-participation;
there is already an interesting series of cultural initiatives and independent artistic interventions that enhance the quality of public space in Bucharest;
the first edition of the project activated interesting or forgotten spaces, such as Omnia Hall, Lente or Cinema Marconi, together with remarkable artists – Pisica Pătrată, Sorina Vazelina & Primitiv Print, Skinny Bunny, Paul Dunca, VJ VLC, producing a guided tour and a printed and digital map, presenting 22 independent street art interventions.
The project’s objectives

attracting new categories of audiences and facilitating their involvement in the co-creation of the public space as a common cultural space, with the help of the two open calls and three artistic interventions
raising awareness and sensitizing the audiences concerning artistic participation in the public space, revealing, through the democratization of the activities spectrum, art’s potential as a sustainable alternative path for urban regeneration
promoting local contemporary creations and facilitating artistic production for young artists.

WHERE?
In Bucharest’s public spaces, activating new audiences and inactive or emergent area, but historically valuable, from a cultural and social point of view.

WHO?
The Un-hidden Bucharest street art project is organised by Save or Cancel, through feeder.ro and is co-funded by AFCN. The program does not necessarily represent the position of the National Cultural Fund Administration. AFCN is not responsible for the content of the program or the way the program results can be used. These are entirely the responsibility of the beneficiary of the funding.

Organizer: The Save or Cancel team, composed of Cristina Popa (random) – social designer, editor and cultural manager, and Andrei Racovițan (ubic) – architect, editor and cultural manager, together with the audience, artists, collaborators și partners.
Project partners: CNDB, Lente, Dizainăr, Faculty of Sociology and Social Work, Zeppelin, IQads, Urban Collectors, Igloo, Urban things, România Pozitivă, Revista Atelierul, IQool

About Save or Cancel
Since 2008, Save or Cancel is a medium of communication and propagation of the arts and culture, promoting and facilitating their role in contemporary society.
The self-initiated multidisciplinary programs of Save or Cancel aim to identify sustainable and adaptable opportunities for (re) valorization of the existence through architectural, cultural and editorial projects.

Visit the project’s page to find out more about past, current and future activities: https://feeder.ro/un-hidden

Join the Un-hidden Bucharest – street art tour

Discover the map and explore the city: https://drive.google.com/open?id=1G9o706Jt9o00qu7LwueBnbsvgTnvM6T0&usp=sharing

https://www.facebook.com/events/473808926452329/

Detalii

Data:
14/10/2018
Timp:
12:00 - 14:00
Eveniment Category:
Sit web:
https://www.facebook.com/events/473808926452329/

Loc de întâlnire

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București + Harta Google

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress